Fanpage Ads Live - "Giải pháp bứt phá doanh số" có thể tiếp cận được hàng triệu khách hàng nhờ chạy quảng cáo khi livestream.Tương tác trực tiếp với khách hàng khi livestream.

*Page Ads Live giải pháp cho các cá nhân & doanh nghiệp kinh doanh online muốn tăng tương tác và tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả.